Knysna - Sat Nov 01 2014Low  04:22   17:46Hi      11:21   23:48Sunrise    05:28    Sunset    18:56Moonrise  13:12   Moonset   01:38
Knysna - Sun Nov 02 2014Low  06:11   18:53Hi      12:33Sunrise    05:27    Sunset    18:57Moonrise  14:18   Moonset   02:19
Knysna - Mon Nov 03 2014Low  07:09   19:42Hi      00:58   13:26Sunrise    05:26    Sunset    18:58Moonrise  15:24   Moonset   02:59
Knysna - Tue Nov 04 2014Low  07:55   20:24Hi      01:51   14:12Sunrise    05:26    Sunset    18:59Moonrise  16:29   Moonset   03:38
Knysna - Wed Nov 05 2014Low  08:35   21:03Hi      02:37   14:54Sunrise    05:25    Sunset    19:00Moonrise  17:34   Moonset   04:18
Knysna - Thu Nov 06 2014Low  09:12   21:40Hi      03:19   15:34Sunrise    05:24    Sunset    19:00Moonrise  18:39   Moonset   05:00
Knysna - Fri Nov 07 2014Low  09:48   22:15Hi      03:58   16:13Sunrise    05:23    Sunset    19:01Moonrise  19:41   Moonset   05:44